Available Now!
เทรด Cryptocurrency ด้วย MT5

MTS จับมือ CME Group พานักลงทุนไทยเทรดตลาด CME

ตรวจสอบ Licences CME 

ETHER FUTURES

BITCOIN FUTURES

MICRO BITCOIN FUTURES

MICRO ETHER

สินค้า
Cryptocurrency ในตลาด CME Group

สามารถป้องกันความเสี่ยงของราคา Bitcoin ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสัญญาซื้อขาย CME Bitcoin Futures และ Options ในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าอนุพันธ์รายใหญ่ที่สุดในโลก

เข้าถึงข้อมูลราคา Cryptocurrency ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย CME Group ร่วมกับ CF Benchmarks มีการพัฒนาราคาอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานสากลและราคาซื้อขายปัจจุบัน(Spot Price) ของทั้ง Bitcoin และ Ether

CME Bitcoin
ซื้อขายสินค้า CME Bitcoin
Bitcoin Futures

บริหารจัดการ Bitcoin ด้วยสัญญาซื้อขายอนุพันธ์จาก CME Group ที่เป็นตลาดซื้อขายระดับโลกที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้  

เทรดสัญญา Options ในตลาด Bitcoin Futures ได้แล้ววันี้

เพิ่มเครื่องมือในการจัดการด้านการซื้อขาย Bitcoin ที่เป็นผลมาจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง จึงทำให้ CME Group เปิดตัวสัญญาซื้อขาย

การติดตามราคาตลาด
Bitcoin อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีราคา Real-Time

CME Group กำหนดราคา Bitcoin ที่อ้างอิงจาก CF Bitcoin Reference Rate (BRR) และ CME CF Bitcoin Real-Time Index (BRTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงมาตรฐานสากลและดัชนีราคา ณ ปัจจุบัน

Ether-อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์ และดัชนีราคา CME CF Ether-Dollar Real-Time Index

CME Group กำหนดราคา Ether ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์และ CME CF Ether-Dollar Real-Time Index ที่ยึดมั่นตามหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการวางกลยุทธ์ซื้อขาย

BITCOIN Futures
ซื้อขายตามมุมมองตลาดได้อย่างง่ายดาย
ค้นพบราคาซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสในตลาดสินค้าอนุพันธ์
ใช้เงินค้ำประกัน (MARGIN) น้อยกว่าเมื่อทำ HEDGING ระหว่าง BITCOIN FUTURES และ OPTIONS
เพิ่มทางเลือกของคุณในการบริหารจัดการความเสี่ยง CRYPTOCURRENCY ด้วย BITCOIN FUTURES และ OPTION
อ้างอิงราคาซื้อขายตามเกณฑ์ของ CME CF BITCOIN REFERENCE RATE (BRR)
Ether Futures
จัดการความเสี่ยงด้านราคาได้โดยง่ายกับค่าเงิน Ether ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
เพลิดเพลินไปกับการซื้อขายในตลาดด้วยการเข้าถึงราคาสินค้าอนุพันธ์อย่างโปร่งใสสำหรับผู้ลงทุน ที่จะเห็นราคาเสนอซื้อ-ขายในราคาเดียวกัน
อ้างอิงราคาที่กำหนดโดย CME CF Ether-Dollar ที่มีการควบคุมและกำหนดราคาจากตลาดซื้อขาย Cryptocurrency ขนาดใหญ่
ใช้เงินค้ำประกัน (Margin) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ CME Bitcoin Futures จึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ได้มากยิ่งขึ้น
การบริหารความเสี่ยงด้วย
Ether Futures
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของคุณ

ขยายทางเลือกการลงทุนในการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนด้วย Cryptocurrency ด้วยสินค้าใหม่ CME Ether Futures ที่พัฒนาโดยตลาดอนุพันธ์ชั้นนำอย่าง CME Group เพิ่มความหลากหลายและครอบคลุมสินค้าอนุพันธ์ขนาดใหญ่ที่สุด รวมทั้งการเทรด Bitcoin Futures และ Options

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

Ether สินค้าทรงประสิทธิภาพ

จัดการความเสี่ยงด้านราคาได้โดยง่ายกับค่าเงิน Ether ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว


เข้าถึงราคาตลาด

เพลิดเพลินไปกับการซื้อขายในตลาดด้วยการเข้าถึงราคาสินค้าอนุพันธ์อย่างโปร่งใสสำหรับผู้ลงทุน ที่จะเห็นราคาเสนอซื้อ-ขายในราคาเดียวกัน

พื้นฐานดัชนีมีความแข็งแกร่ง

อ้างอิงราคาที่กำหนดโดย CME CF Ether-Dollar ที่มีการควบคุมและกำหนดราคาจากตลาดซื้อขาย Cryptocurrency ขนาดใหญ่

ประสิทธิภาพทางการเงินที่เหนือกว่า

ใช้เงินค้ำประกัน (Margin) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ CME Bitcoin Futures จึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ได้มากยิ่งขึ้น

Ether สินค้าทรงประสิทธิภาพ

จัดการความเสี่ยงด้านราคาได้โดยง่ายกับค่าเงิน Ether ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

เข้าถึงราคาตลาด
เพลิดเพลินไปกับการซื้อขายในตลาดด้วยการเข้าถึงราคาสินค้าอนุพันธ์อย่างโปร่งใสสำหรับผู้ลงทุน ที่จะเห็นราคาเสนอซื้อ-ขายในราคาเดียวกัน
พื้นฐานดัชนีมีความแข็งแกร่ง

อ้างอิงราคาที่กำหนดโดย CME CF Ether-Dollar ที่มีการควบคุมและกำหนดราคาจากตลาดซื้อขาย Cryptocurrency ขนาดใหญ่

ประสิทธิภาพทางการเงินที่เหนือกว่า

ใช้เงินค้ำประกัน (Margin) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ CME Bitcoin Futures จึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ได้มากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับดัชนีราคา CME CF

อัตราที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานจากการสั่งสมประสบการณ์ในการสร้างสัญญาซื้อขายที่ทำให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วจนติดอับดับ 2 ของตลาด Cryptocurrency ในระดับโลก ที่มีปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุดในเวลานี้

อัตราอ้างอิงและดัชนีราคา Real-Time ของแต่ละสินค้า Cryptocurrency มีความเป็นมาตรฐานและยึดมั่นตามหลักเกณฑ์ด้วยการกำกับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงเสริมสร้างความมั่นใจในการซื้อขาย Bitcoin และ Ether

อัตราอ้างอิง CME CF Reference Rates และดัชนีราคา Real-Time ได้รับการจดทะเบียนภายใต้การปรับเกณฑ์การดูแลอัตราอ้างอิงของสหภาพยุโรป (EU BMR) ดังนั้น CF Benchmarks จึงเป็นการบริหารจัดการภายใต้หน่วยงาน EU BMR และได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานกำกับนโยบายทางด้านการเงินแห่งสหราชอาณาจักร (FCA)

อัตราแลกเปลี่ยนและแพลทฟอร์มการซื้อขายต่างๆ ก็มีการนำข้อมูลราคาข้างต้นไปใช้อ้างอิง อาทิเช่น Bitstamp, Coinbase, itBit, Kraken, และ Gemini.

อัตราอ้างอิง CME CF Cryptocurrency
ดัชนี CME CF Cryptocurrency Real-Time

อัตราอ้างอิง CME CF Cryptocurrency คำนวณโดยรวบรวมรายการซื้อขายของตลาดแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ นำมาคำนวณรวมเป็นอัตราอ้างอิงประจำวันที่แสดงในหน่วยของค่าเงินสกุลดอลลาร์ ด้วยวิธีการคำนวณที่กำหนดให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

CME Group ร่วมกับ CF Benchmarks ได้สร้างอัตราอ้างอิงที่ดีที่สุดทีมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรมสำหรับมาตรฐานทางการเงิน

ดัชนี CME CF Cryptocurrency Real-Time คำนวณโดยรวมรวมคำสั่งซื้อขายจากตลาดแลกเปลี่ยน Cryptocurrency นำมาคำนวณด้วยราคาที่เป็นธรรม โดยแสดงในหน่วยของค่าเงินสกุลดอลลาร์ กระบวนการดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นการแสดงผลของราคาให้ได้อย่างรวดเร็วในทันที โดยที่ข้อมูลของดัชนีราคา Real-Time จะช่วยให้สามารถจัดการพอร์ตการลงทุน, การดำเนินธุรกรรมได้ภายในวัน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ข้อกำหนดของสัญญา

CONTRACT UNIT50 ether
MINIMUM PRICE FLUCTUATION $0.25 per ether = $12.50 per contract
TRADING HOURSCME Globex : จันทร์ – ศุกร์ (ปิดทำการ 1 ชั่วโมง ประมาณ 05:00น.-6:00น. ช่วงฤดูหนาว และ 04:00น.-05:00น. ช่วงฤดูร้อน)
PRODUCT CODEETH
LISTING CYCLEเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ คือ 2 เดือนใกล้ติดต่อกัน
Initial Margins60% ของมูลค่าสัญญา
COMMISSION$50 per contract
Bitcoin Futures
จัดการกับความเสี่ยงของ Bitcoin ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) บนตลาดซื้อขายสินค้าอนุพันธ์ชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในตลาดสินค้าอนุพันธ
ซื้อขายตามมุมมองตลาดได้อย่างง่ายดาย
ค้นพบราคาซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสในตลาดสินค้าอนุพันธ์
ใช้เงินค้ำประกัน (Margin) น้อยกว่าเมื่อทำ Hedging ระหว่าง Bitcoin Futures และ options
เพิ่มทางเลือกของคุณในการบริหารจัดการความเสี่ยง Cryptocurrency ด้วย Bitcoin Futures และ Option
อ้างอิงราคาซื้อขายตามเกณฑ์ของ CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR)
ข้อกำหนดของสัญญา
CONTRACT UNIT 5 Bitcoin ที่อ้างอิงตาม CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR)
MINIMUM PRICE FLUCTUATION $5.00 per bitcoin = $25.00 per contract
TRADING HOURS CME Globex : จันทร์ – ศุกร์ (ปิดทำการ 1 ชั่วโมง ประมาณ 05:00น.-6:00น. ช่วงฤดูหนาว และ 04:00น.-05:00น. ช่วงฤดูร้อน)
PRODUCT CODE BTC
LISTING CYCLE เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ คือ 2 เดือนใกล้ติดต่อกัน
Initial Margins 60% ของมูลค่าสัญญา
COMMISSION $50 per contract

In order to make CRN token distribution process more efficient, the GCN price will now be linked to BTC:

1 GCN = 0.00014 BTC
Our Strategy and Project Plan
roadmap
NOV 2019

Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet

DEC 2019

Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet

JAN 2020

Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet

1 GCN token price
0,00014 BTC
ICO Participants
310,000+
รู้จักกับ Bitcoin
อะไร คือ Bitcoin Futures?

Bitcoin ในตลาดซื้อขายสินค้าสัญญาอนุพันธ์ของ CME Group จะมีชื่อเรียกหรือ Symbol ว่า BTC ที่มีการซื้อขายสัญญาด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่อ้างอิงราคาตาม CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) ซึ่งเป็นการกำหนดราคาซื้อขายต่อวัน

สัญญาซื้อขาย BTC Futures จะมีการซื้อขายต่อเนื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 04.00น.

ขณะที่ 1 สัญญาของ BTC จะมีมูลค่าคิดเป็น 5 เท่าของมูลค่าราคาที่อ้างอิงด้วย BRR Index และมีการแสดงผลให้หน่วยค่าเงินดอลลาร์ ต่อ Bitcoin ขณะที่การขยับของราคา 1 ครั้งในสัญญาซื้อขาย BTC จะเทียบเท่ากับ 25 เหรียญ

วันหมดอายุสัญญาซื้อขาย BTC Futures จะเกิดในช่วง 3 วันทำการก่อนหน้าวันศุกร์สุดท้ายของเดือน โดยมีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ คือ 2 เดือนใกล้ติดต่อกัน  

สรุปได้ว่า
Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Market) และสัญญาซื้อขาย BTC Futures เตรียมให้นักลงทุนซื้อขายได้ด้วยราคาที่โปร่งใส และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี และสัญญาซื้อขายจะอนุญาตให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาด Bitcoin ควบคู่ไปกับการทำ Hedging ได้โดยตรงกับราคาของ Bitcoin
We Collaborate Only With The Best
Partners
Micro Bitcoin futures
เทรด Bitcoin ด้วยสัญญาขนาด Micro เพิ่มโอกาสที่เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น พบกัน 3 พฤษภาคม 2021 นี้!
เทรด Bitcoin Futures ด้วยขนาดสัญญาที่เล็กลง

Micro Bitcoin Futures ให้คุณเทรดได้เหนือกว่าด้วยขนาดสัญญาเพียง 1/10 ของ 1 Bitcoin เสริมประสิทธิภาพด้านราคาด้วยวิธีซื้อขาย Bitcoin รูปแบบใหม่ที่ให้คุณสะดวกสบาย และกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายได้ด้วยตัวคุณเอง

เพลิดเพลินไปกับการซื้อขาย Bitcoin Futures ด้วยสัญญาที่เล็กลง เพื่อให้เทรดเดอร์ทุกคนสามารถซื้อขายและสามารถจัดการกับความเสี่ยงด้านราคาได้ง่ายขึ้น

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

เทรดเพียงเสี้ยวหนึ่งของสัญญา Bitcoin Futures

สร้างโอกาสทำกำไรได้เช่นเดียวกับสัญญาขนาดใหญ่ เพียงแต่ซื้อขายได้ในสัดส่วน 1/50 ของสัญญา Bitcoin Futures  อ้างอิงราคามาตรฐานตามเกณฑ์ของ CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR).

เข้าถึงราคาตลาดง่าย และมีความโปร่งใส

เพลิดเพลินไปกับการซื้อขายในตลาดด้วยการเข้าถึงราคาสินค้าอนุพันธ์อย่างโปร่งใสสำหรับผู้ลงทุน ที่จะเห็นราคาเสนอซื้อ-ขายในราคาเดียวกัน

ปรับขนาดเล็ก เทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ช่วยให้คุณเข้าถึงและเสริมสภาพคล่องที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถใช้กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงด้วย Micro Bitcoin Futures  ได้ในสไตล์คุณ

ประสิทธิภาพทางการเงินที่เหนือกว่าในการเทรด Crypto

ใช้เงินค้ำประกัน (Margin) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ CME Bitcoin Futures และ Ether Futures จึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ได้มากยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดของสัญญา
CONTRACT UNIT0.10 bitcoin
MINIMUM PRICE FLUCTUATION$5 per bitcoin = $0.50 per contract
(Spreads: $1 per bitcoin = $0.10 per contract)
TRADING HOURSCME Globex : จันทร์ – ศุกร์ (ปิดทำการ 1 ชั่วโมง ประมาณ 05:00น.-6:00น. ช่วงฤดูหนาว และ 04:00น.-05:00น. ช่วงฤดูร้อน)
PRODUCT CODEMBT
LISTING CYCLEเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ คือ 2 เดือนใกล้ติดต่อกัน
CME CF Bitcoin Reference Rate และ CME CF Bitcoin Real-Time Index

CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) และ CME CF Bitcoin Real-Time Index (BRTI) คือ อัตราอ้างอิงและดัชนีราคาตลาดโลกที่เป็นมาตรฐานสากลที่มีการกำกับดูแลในด้านราคาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างมืออาชีพ โดยที่ดัชนี CME CF Crypto Currencies Indices ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับ BRR และ BRTI นับตั้งแต่พ.ย. ปี 2016  และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในตลาดแลกเปลี่ยนและแพลทฟอร์มการซื้อขาย อาทิเช่น BitstampCoinbaseGeminiitBit, และ Kraken.

18 (Demo)
21 Jun: SIMPLE BLOG POST (Demo)
Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit.
19 (Demo)
20 Jun: SIMPLE BLOG POST (Demo)
Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit.
20 (Demo)
19 Jun: SIMPLE BLOG POST (Demo)
Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit.

Ether-อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์ และดัชนีราคา CME CF Ether-Dollar Real-Time Index

CME Group กำหนดราคา Ether ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์และ CME CF Ether-Dollar Real-Time Index ที่ยึดมั่นตามหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการวางกลยุทธ์ซื้อขาย

Ether ยึดหลักการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และ CME CF Ether-Dollar จะอ้างอิงตามราคามาตรฐานและดัชนีราคาตลาดโลก (Spot Price) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการวางกลยุทธ์ซื้อขาย  และตลาดแลกเปลี่ยน Cryptocurrency รายใหญ่ ได้แก่ Bitstamp, Coinbase, Gemini, itBit, และ Kraken ก็มีการนำราคาอ้างอิงดังกล่าวไปในซื้อขายและกำหนดราคาอ้างอิงในตลาด

ดังนั้น ทั้ง ETHUSD_RR และ ETHUSD_RTI ต่างก็ได้รับการจดทะเบียนภายใต้การปรับเกณฑ์การดูแลอัตราอ้างอิงของสหภาพยุโรป (EU BMR).

สนใจเปิดบัญชี

เทรดได้แล้ววันนี้ สนใจข้อมูล เปิดบัญชี

CONTACT US CALL CENTER :
0 2770 7799